CriteriaCaixa

Societat hòlding d’inversions no cotitzada que gestiona el patrimoni de la Fundació Bancària ”la Caixa”

CriteriaCaixa

”la Caixa”

”la Caixa” és una fundació. La Fundació és ”la Caixa”.​