Josep Joan Simón Carreras

Membre del Consell d'Administració. Conseller Independent.

Nascut a Manresa, 1963.

Des de maig de 2012, membre del Consell d’Administració de Criteria CaixaHolding, societat que es va fusionar amb Servihabitat XXI al desembre de 2013, moment a partir del qual va ser nomenat membre del Consell d’Administració de la societat resultant de la fusió, CriteriaCaixa. Membre de la Comissió d'Auditoria i Control des d’abril 2017.

Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona (1989). Màster en Assessorament, Gestió i Promoció immobiliària per la Universitat de Barcelona (2015-2017). Funcionari de carrera per oposició lliure (nivell A1), lletrat de l’Administració Local.

Lletrat de l'Ajuntament de Manresa i de diverses mancomunitats de municipis (1990-2002). Des de 2011, Lletrat i Responsable de l'àrea de gerència i planificació de l'Ajuntament de Manresa. Advocat en exercici des de 1989 en especial en l'àmbit de l'assessorament urbanístic i la promoció immobiliària.

Ha estat membre del Consell d'Administració de Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona ”la Caixa” (2012-2014), patró de la Fundació ”la Caixa” durant el mateix període i membre del Consell d’Administració de Servihabitat Servicios Inmobiliarios (2014-2017).

Última actualització: Juny de 2019.