Fets rellevants CNMV

La informació recollida en aquesta pàgina es correspon amb els fets rellevants enviats per Criteria Caixa, SAU a la Comissió Nacional del Mercat de Valors, en compliment de l'article 228 del text refós de la Llei del Mercat de Valors, aprovat pel Reial decret legislatiu 4/2015, de 23 d'octubre.  


DataTítol
21/09/2010 L’Entitat comunica el Preu i Import de Liquidació de les emissions de warrants amb data de venciment 17 de setembre de 2010 (PDF - 17 kB)
20/09/2010 L'Entitat informa de la qualificació atorgada per Fitch Ratings (PDF - 37 kB)
16/09/2010 L'Entitat informa dels acords de l'Assemblea General Extraordinària relatius a la fusió per absorció (PDF - 8 kB)
23/07/2010 L'Entitat remet declaracions del seu director general en relació amb les proves d'estrès (PDF - 48 kB)
22/07/2010 L'Entitat remet presentació sobre activitat i resultats del primer semestre (PDF - 442 kB)
22/07/2010 L'Entitat remet Nota de Premsa sobre els resultats del primer semestre (PDF - 167 kB)
22/06/2010 L'entitat comunica el preu i import de liquidació de warrants amb data de venciment 18 de juny de 2010. (PDF - 34 kB)
18/06/2010 L'Entitat informa de l'aprovació del Projecte de Fussió amb Caixa Girona i de l'Informe d'Administradors. (PDF - 35 kB)
28/05/2010 "la Caixa" confirma converses amb Caixa Girona relatives a la fusió de les dues entitats (PDF - 24 kB)
13/05/2010 Venciment de warrants emesos per "la Caixa" (PDF - 9 kB)
05/05/2010 "la Caixa" i Caixa Preference, S.A. comuniquen la introducció d'un nou límit mínim i màxim a la remuneració corresponent a les Participacions Preferents Sèrie B emeses a l'any 2000. (PDF - 1384 kB)
23/04/2010 L'Entitat comunica la publicació de la Informació amb Rellevància Prudencial de l'exercici 2009. (PDF - 9 kB)
24/03/2010 L'Entitat comunica preu i import de liquidació de les emissions de warrants amb data de venciment 19 de març de 2010. (PDF - 21 kB)
23/02/2010 L'Entitat informa de la revisió del rating de les Participacions Preferents realitzada per Moody's (PDF - 6 kB)
09/02/2010 L'entitat comunica preus i imports de liquidació corresponents als warrants sobre Brent amb venciment el 8 de febrer de 2010 (PDF - 8 kB)
05/02/2010 L'entitat remet nota de premsa sobre resultats de l'exercici 2009 (PDF - 103 kB)
05/02/2010 L'Entitat informa de les seves participacions rellevants en societats cotitzades espanyoles a 31 de desembre de 2009. (PDF - 18 kB)
02/02/2010 L'Entitat comunica que Fitch Ratings ha situat la qualificació de les emissions de Participacions Preferents en A-. (PDF - 6 kB)
22/01/2010 L'Entitat informa de l'adquisició d'accions de Metrovacesa, S.A. (5,186% del capital) com a conseqüència de la transacció acordada en el préstec de 23 de novembre de 2007 i de la cancelació d'altres crèdits. (PDF - 36 kB)

¿Necessites imprimir-ho? Protegim el medi ambient.

Documents en format PDF. Si no els pot obrir, descarregui Acrobat Reader.