Negoci immobiliari

CriteriaCaixa disposa d’una cartera d’immobles de 2.739 milions d’euros, segmentada en funció de la tipologia d’actiu i de la seva estratègia, gestionats per un equip especialitzat propi a través de la seva filial InmoCaixa.​

L’estratègia està basada en la maximització de valor amb objectius definits:​

  • Desenvolupament d’actius immobiliaris: desenvolupament de promocions per a la venda/lloguer, inversió en desenvolupament urbanístic que permeti la generació de valor a llarg termini i desinversió en actius no estratègics.

  • Singular patrimonial: Gestió proactiva de la cartera patrimonialista que millori la rendibilitat a llarg termini, a través del lloguer residencial i d’oficines.

  • Habitatge assequible i social: Facilitar l’accés a l’habitatge a joves, gent gran i famílies, a través del “Programa Habitatge Assequible”.​

  • Actius atomitzats: Maximitzar el valor dels immobles no estratègics, prioritzant la seva venda en funció de l’expectativa sobre el valor immobiliari dels actius.

negoci immobiliari gràfic

Dades a 31/12/2018

¿Necessites imprimir-ho? Protegim el medi ambient.